VIDEO – Iraklı Türkmenler, Keldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi

December 2, 2014 at 12:15 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags: ,

14ef7-dsc_1108

VIDEO – Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi people of Iraq’s conference and signing of the common declaration at the European Parliament on 19th November 2014.

 Iraklı Türkmenler, Keldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi

Hükümi varlığı olmayan kadim Irak haklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağrı

VIDEO
To watch excerpts of the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi people of Iraq’s conference and signing of the common declaration in the European Parliament on 19th November 2014

Please click on this link:

http://www.youtube.com/watch?v=NJL7ft_bXTI&list=UUvDkitqpZEqxBRX44T4Y-fg 

TD Konferans ESU Parlamento Urifi

With thanks to Suroyotvnews.

DSC_1060

Please note that the speeches of Dr. Hassan Aydinli and Prof. Mahir Nakip were accompanied by a PowerPoint presentation showing maps and photos of Turkmen confiscated lands, internally displaced Turkmens and Turkmen martyrs.

The original written presentations of both Dr. Hassan Aydinli and Prof. Dr. Mahir Nakip had to be shortened during the conference because of lack of time as the conference had started later than expected.

73803-dsc_1048

e2c2a-dsc_1033

 

Translation of the Common Declaration in Turkish:

LOGO IRAQI TURKMEN FRONT FLAG

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ

Avrupa Birliği Temsilciliği

Brüksel-Belçika

******

 Iraklı Türkmenler, Keldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi

Hükümi varlığı olmayan kadim Irak haklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağrı

Biz Irak halklarından Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler, Türkmenler ve Yezidi Kürtler, bu ülkeye ait bireyler olarak bir araya geldik. Halklarımız, Irakta yaşayan milletimizi teşkil eden diğer halklar ile birlikte aynı haklara sahip, Irak’ın kadim yurttaşlarıdır.

Halklarımızın her biri, gerçekte mevcudiyetleri Irakta ve uluslararası toplumlarda yeterince tanınmamalarından dolayı, on yıllarca mağdur olmuşlardır. Bu etnik, kültür ve inançlarımızın yeterince tanınmaması hepimizi, ayırımcılık, aşırı derecede kötü muamele ve etnik ve kültürel yok etme ile karşı karşıya bırakmıştır.

Şimdi bizler, ISIS (IŞID)* denilen Şerir tarafından, Irakta ki yerleşkelerimizden sürülmüş durumdayız. Tahrip etmekten ve öldürmekten başka bir şey bilmeyen bu Şerir hayal edilemeyecek bir şekilde halklarımıza saldırmıştır. Çocuklar boğazlanmış, kadınlar tecavüze uğramış ve satılmış, erkekler katil ve işkence edilmişlerdir. IŞİD’e karşı savaş bir dinsel savaş değildir fakat temelde insanlık adına bir savaştır.

Bu mevcut krizin ışığında, içinde halklarımızın her birinin ülkemizin bir parçası olarak tanınması ve etnik, kültür ve inanç kimliğimizin korunabilmesi yönünde çalışmak üzere ortak bir gelecek için bütünleştik.

Amacımız ülkemizin zengin çeşitliliğini sürdürmek ve katkıda bulunmak ve barış dolu ortak bir gelecek için aynı arzuları paylaşan komşu halkaların çabalarını desteklemektir.

Biz mağdurlar olarak işlem görmek istemiyoruz, biz Irak’ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak tanınmak istiyoruz.

 

Biz; tarihsel (ve hâlihazırda) yaşamakta olduğumuz topraklarımızda komşularımız için korkmadan ve kendi kimliğimizi gizlemeye gerek duymadan Türkmenler, Yezidi Kürtler ve Kaldaniler-Süryaniler-Asuriler kimliği ile Irak’ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak tanınmaya ve kendi idari yönetimimize sahip olması gerektiği olduğu sonucuna vardık.

Biz Yezidi Kürtler Sinjar’a dönmek ve orada yaşamak istiyoruz, biz Türkmenler Irak’ta** ki kendi ana yurtlarımıza dönmek ve oralarda yaşamak istiyoruz ve biz Kaldaniler-Süryaniler-Asuriler Ninova yaylasına dönmek ve orada yaşamak istiyoruz. Biz hepimiz kendi yurtlarımızda dışlanmış azınlıklar değil fakat Irak yurttaşı ve Irak’ın kabullenilmiş halkları olarak yaşamak istiyoruz. Bu üzücü durumdur ki şimdi bizler karşı karşıya bırakılmaktayız.

Bu nedenledir ki bizim, hem Irak Kürdistan Bölgesi hükümeti hem de Irak Merkezi hükümeti ile uyumlu olan, yöresel bağımsızlığımızın ve kendi yönetimimizin olması gerekecektir.

Bu; Sinjar, Tal Afar, Tezehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri ve Ninova bölgelerinde kendi meclisimizi seçecek ve bu meclislerin sorumluluğu altında kendi savunma gücümüzü oluşturacağız. Bu meclislerle biz kendi yönetimlerimizi kontrol edeceğiz***. Meclisler bu bölgelerde ki yaşayanlar söz sahibi olacaklar ve temsil edileceklerdir. Hepsi de eşit demokratik ve temel haklara sahip olacaklardır.

Bu bildirgede bahsedilen bölgelerde ki halklarımız**** ayırımcılık nedeniyle kendi gelişimlerinde geri kalmışlardır. Bu bölgeler için halklarımızın paylaşacağı Irak’ın varlıklarından özel yatırım fonuna ihtiyaç olacaktır. Daha fazlası, IŞİD’in sebep olduğu hasarlar ışığında AB’yi ve ABD’yi, bu bölgelerde gerektiğinde yeniden inşada kullanılmak için, kısa süreli ortak bir yeniden inşa fonu tahsis etmeye çağırıyoruz. Halklarımız bu fonlarla kendi topraklarını yeniden inşa etmek için çalışmayı dört gözle bekleyeceklerdir. Son olarak AB’den Irak’a tahsis edilen mevcut AB fonunu bizim halkımızın da paylaştığını gözlemesini talep ediyoruz. Bu yeni uygulamayı önerirken komşularımızdan izole edilmiş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Biz halklarımızın Iraklı Arap ve Kürt komşularımız birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Dünyamızın muhteşem mozaiği, medeniyetler beşiği Ortadoğu’da, değişik halkların oluşturduğu emsalsiz birliktelikle yaşamak bizim en derin arzumuzdur.

AB’yi ve ABD’yi biz halklarımızla ve Kürt Bölgesel Yönetimiyle ve Irak Yönetimiyle birlikte çalışarak bu hedefleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Kürt Bölgesel Yönetimini ve Irak Yönetimini, Irak’ın kültürel zenginliklerini muhafaza etmek ve başarıya ulaşmak için, bu sonuca ulaşmanın önemini idrak etmesini talep ediyoruz.

Federation of Ezidi Associations, Fikret Igrek – Head of Foreign Affairs: _____________________

Iraqi Turkmen Front, Dr. Hassan Aydinli – EU Representative: ________________________

European Syriac Union, Lahdo Hobil – President: ________________________________________

Dip notları :-

* Biz  Ninova Vilayetinde ki, Sinjar, Tal Afar ve Ninova Düzlüğünden; Kerkük vilayetinde ki, Türkmen alt idari bölgeleri Beşir ve Taze’den; Salahaddin Vilayetinde ki, Türkmen  alt idari bölgeleri Biravcili, Kara Naz, Çardağlı, Bastamlı ve Tuzhurmatu bölgesinde bulunan Türkmen Bayat kabilesine ait birçok köylerden; Diyala Vilayetinde ki, Kifri, Karatepe, Jalawla ve Salman Beg idari ve alt idari bölgelerinden sürüldük.

**Tal Afar, Beşir, Tazehurmatu, Biravcili, Amerli, Kara Naz, Kifri, Kara Tepe, Jalawla ve Salman Beg vb.

*** Türkmen halkı; Tal Afar’ın ve Tuzhurmatu’nun iki büyük idari bölgesinin Irak’ın 19ncu ve 20nci vilayetleri statüsüne yükseltilmesini ve Kerkük Eyalet anlaşmazlığının, Irak’ın 8 Mart 2004 tarihli Geçici İdari Kanununun 53 ncü Maddesi C. Fıkrasına göre (Kerkük’ün Özel Statüsü)  ve üç ana etnik toplum arasında eşit güç paylaşımı ile çözümlenmesi arzu ederler. Kaldani-Süryani-Asuri (CSA) halkları; Özerklik bölgesinin Ninova Düzlüğünün 3 idari bölgesinden ve Ninova Düzlüğünde ki Alqosh’tan başlayarak Musul Barajına, Fayda’dan Fishaboor dahil Simele’ye kadar olmasın arzu ederler.  Bu özerk bölge bahsedilen şartarla Irak Kürdistan’ının bir parçası olacaktır.  Birçok CSA halkı Kürdistan’nın Kanimasi (Berwari Bala coğrafyası),  Sanrsing (Wadi d’Sapna coğrafyası) ve Aqra (Nahla Düzlüğünde) idari bölgeleri ile birlikte, Erbil ayaletinde ( Shaklawa, Ankawa, Diyana ve Hawdiyan) ve Sülemaniye ayaletinde (Armota ve Köysancak) bölgelerinde yaşamaktadırlar.  CSA halkı bu bahsedilen bölgelerin kendi özerk idare ve kanunların altında olmasını arzu ederler. Bağdat, Basra, Kerkük ve Musul’da yaşayan CSA halkı bu özerkliğe sahip olacaktır. CSA halkı ve Yezidi Kürtler, Ninova Düzlüğünde (Shekhan idari bölgesi ve Lalesh) ki Yezidi çoğunluğun bulunduğu yerlerde mahdut ve eşit haklar sağlayan çözümlere erişmek için, birlikte çalışacaklardır. Yezidi Kürtler, bahsedilen şartlar altında, Sinjar’ın Irak Kürdistan’ına dâhil edilmesini arzu ederler. Ek olarak Akra idari bölgesinde Hanik’in ve Duhok vilayetinde Shariya’nın kendi özerk idare ve kanunların altında yaşamasını arzu ederler.

**** Sinjar, Tal Afar ve Ninova Düzlüğü ; Kerkük vilayeti ve etrafında ki Türkmen idari bölgeleri ile birlikte; Salaheddin vilayetinde Tuzhurmatu idari bölgesi ve Diyala vilayetinde Kifri idari bölgesi.

(Dip notları bu bildirgenin tamamlayıcı unsurlarıdır)

Iraklı Türkmenler, Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi. Hükmi varlığı olmayan kadim Irak halklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağırı

November 28, 2014 at 2:45 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

Iraklı Türkmenler, Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi Hükmi varlığı olmayan kadim Irak halklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağırı

LOGO IRAQI TURKMEN FRONT FLAG

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ

Avrupa Birliği Temsilciliği

Brüksel-Belçika

******

Iraklı Türkmenler, Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi

Hükmi varlığı olmayan kadim Irak halklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağırı

Biz Irak halklarından Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler, Türkmenler ve Yezidi Kürtler, bu ülkeye ait bireyler olarak bir araya geldik. Halklarımız, Irakta yaşayan milletimizi teşkil eden diğer halklar ile birlikte aynı haklara sahip, Irak’ın kadim yurttaşlarıdır.

Halklarımızın her biri, gerçekte mevcudiyetleri Irakta ve uluslararası toplumlarda yeterince tanınmamalarından dolayı, on yıllarca mağdur olmuşlardır. Bu etnik, kültür ve inançlarımızın yeterince tanınmaması hepimizi, ayırımcılık, aşırı derecede kötü muamele ve etnik ve kültürel yok etme ile karşı karşıya bırakmıştır.

Şimdi bizler, ISIS (IŞID)* denilen Şerir tarafından, Irakta ki yerleşkelerimizden sürülmüş durumdayız. Tahrip etmekten ve öldürmekten başka bir şey bilmeyen bu Şerir hayal edilemeyecek bir şekilde halklarımıza saldırmıştır. Çocuklar boğazlanmış, kadınlar tecavüze uğramış ve satılmış, erkekler katil ve işkence edilmişlerdir. IŞİD’e karşı savaş bir dinsel savaş değildir fakat temelde insanlık adına bir savaştır.

Bu mevcut krizin ışığında, içinde halklarımızın her birinin ülkemizin bir parçası olarak tanınması ve etnik, kültür ve inanç kimliğimizin korunabilmesi yönünde çalışmak üzere ortak bir gelecek için bütünleştik.

Amacımız ülkemizin zengin çeşitliliğini sürdürmek ve katkıda bulunmak ve barış dolu ortak bir gelecek için aynı arzuları paylaşan komşu halkaların çabalarını desteklemektir.

Biz mağdurlar olarak işlem görmek istemiyoruz, biz Irak’ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak tanınmak istiyoruz.

 

Biz; tarihsel (ve hâlihazırda) yaşamakta olduğumuz topraklarımızda komşularımız için korkmadan ve kendi kimliğimizi gizlemeye gerek duymadan Türkmenler, Yezidi Kürtler ve Kaldaniler-Süryaniler-Asuriler kimliği ile Irak’ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak tanınmaya ve kendi idari yönetimimize sahip olması gerektiği olduğu sonucuna vardık.

Biz Yezidi Kürtler Sinjar’a dönmek ve orada yaşamak istiyoruz, biz Türkmenler Irak’ta** ki kendi ana yurtlarımıza dönmek ve oralarda yaşamak istiyoruz ve biz Kaldaniler-Süryaniler-Asuriler Ninova yaylasına dönmek ve orada yaşamak istiyoruz. Biz hepimiz kendi yurtlarımızda dışlanmış azınlıklar değil fakat Irak yurttaşı ve Irak’ın kabullenilmiş halkları olarak yaşamak istiyoruz. Bu üzücü durumdur ki şimdi bizler karşı karşıya bırakılmaktayız.

Bu nedenledir ki bizim, hem Irak Kürdistan Bölgesi hükümeti hem de Irak Merkezi hükümeti ile uyumlu olan, yöresel bağımsızlığımızın ve kendi yönetimimizin olması gerekecektir.

Bu; Sinjar, Tal Afar, Tezehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri ve Ninova bölgelerinde kendi meclisimizi seçecek ve bu meclislerin sorumluluğu altında kendi savunma gücümüzü oluşturacağız. Bu meclislerle biz kendi yönetimlerimizi kontrol edeceğiz***. Meclisler bu bölgelerde ki yaşayanlar söz sahibi olacaklar ve temsil edileceklerdir. Hepsi de eşit demokratik ve temel haklara sahip olacaklardır.

Bu bildirgede bahsedilen bölgelerde ki halklarımız**** ayırımcılık nedeniyle kendi gelişimlerinde geri kalmışlardır. Bu bölgeler için halklarımızın paylaşacağı Irak’ın varlıklarından özel yatırım fonuna ihtiyaç olacaktır. Daha fazlası, IŞİD’in sebep olduğu hasarlar ışığında AB’yi ve ABD’yi, bu bölgelerde gerektiğinde yeniden inşada kullanılmak için, kısa süreli ortak bir yeniden inşa fonu tahsis etmeye çağırıyoruz. Halklarımız bu fonlarla kendi topraklarını yeniden inşa etmek için çalışmayı dört gözle bekleyeceklerdir. Son olarak AB’den Irak’a tahsis edilen mevcut AB fonunu bizim halkımızın da paylaştığını gözlemesini talep ediyoruz. Bu yeni uygulamayı önerirken komşularımızdan izole edilmiş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Biz halklarımızın Iraklı Arap ve Kürt komşularımız birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Dünyamızın muhteşem mozaiği, medeniyetler beşiği Ortadoğu’da, değişik halkların oluşturduğu emsalsiz birliktelikle yaşamak bizim en derin arzumuzdur.

AB’yi ve ABD’yi biz halklarımızla ve Kürt Bölgesel Yönetimiyle ve Irak Yönetimiyle birlikte çalışarak bu hedefleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Kürt Bölgesel Yönetimini ve Irak Yönetimini, Irak’ın kültürel zenginliklerini muhafaza etmek ve başarıya ulaşmak için, bu sonuca ulaşmanın önemini idrak etmesini talep ediyoruz.

Federation of Ezidi Associations, Fikret Igrek – Head of Foreign Affairs: _____________________

Iraqi Turkmen Front, Dr. Hassan Aydinli – EU Representative: ________________________

European Syriac Union, Lahdo Hobil – President: ________________________________________

Dip notları :-

* Biz  Ninova Vilayetinde ki, Sinjar, Tal Afar ve Ninova Düzlüğünden; Kerkük vilayetinde ki, Türkmen alt idari bölgeleri Beşir ve Taze’den; Salahaddin Vilayetinde ki, Türkmen  alt idari bölgeleri Biravcili, Kara Naz, Çardağlı, Bastamlı ve Tuzhurmatu bölgesinde bulunan Türkmen Bayat kabilesine ait birçok köylerden; Diyala Vilayetinde ki, Kifri, Karatepe, Jalawla ve Salman Beg idari ve alt idari bölgelerinden sürüldük.

**Tal Afar, Beşir, Tazehurmatu, Biravcili, Amerli, Kara Naz, Kifri, Kara Tepe, Jalawla ve Salman Beg vb.

*** Türkmen halkı; Tal Afar’ın ve Tuzhurmatu’nun iki büyük idari bölgesinin Irak’ın 19ncu ve 20nci vilayetleri statüsüne yükseltilmesini ve Kerkük Eyalet anlaşmazlığının, Irak’ın 8 Mart 2004 tarihli Geçici İdari Kanununun 53 ncü Maddesi C. Fıkrasına göre (Kerkük’ün Özel Statüsü)  ve üç ana etnik toplum arasında eşit güç paylaşımı ile çözümlenmesi arzu ederler. Kaldani-Süryani-Asuri (CSA) halkları; Özerklik bölgesinin Ninova Düzlüğünün 3 idari bölgesinden ve Ninova Düzlüğünde ki Alqosh’tan başlayarak Musul Barajına, Fayda’dan Fishaboor dahil Simele’ye kadar olmasın arzu ederler.  Bu özerk bölge bahsedilen şartarla Irak Kürdistan’ının bir parçası olacaktır.  Birçok CSA halkı Kürdistan’nın Kanimasi (Berwari Bala coğrafyası),  Sanrsing (Wadi d’Sapna coğrafyası) ve Aqra (Nahla Düzlüğünde) idari bölgeleri ile birlikte, Erbil ayaletinde ( Shaklawa, Ankawa, Diyana ve Hawdiyan) ve Sülemaniye ayaletinde (Armota ve Köysancak) bölgelerinde yaşamaktadırlar.  CSA halkı bu bahsedilen bölgelerin kendi özerk idare ve kanunların altında olmasını arzu ederler. Bağdat, Basra, Kerkük ve Musul’da yaşayan CSA halkı bu özerkliğe sahip olacaktır. CSA halkı ve Yezidi Kürtler, Ninova Düzlüğünde (Shekhan idari bölgesi ve Lalesh) ki Yezidi çoğunluğun bulunduğu yerlerde mahdut ve eşit haklar sağlayan çözümlere erişmek için, birlikte çalışacaklardır. Yezidi Kürtler, bahsedilen şartlar altında, Sinjar’ın Irak Kürdistan’ına dâhil edilmesini arzu ederler. Ek olarak Akra idari bölgesinde Hanik’in ve Duhok vilayetinde Shariya’nın kendi özerk idare ve kanunların altında yaşamasını arzu ederler.

 

**** Sinjar, Tal Afar ve Ninova Düzlüğü ; Kerkük vilayeti ve etrafında ki Türkmen idari bölgeleri ile birlikte; Salaheddin vilayetinde Tuzhurmatu idari bölgesi ve Diyala vilayetinde Kifri idari bölgesi.

(Dip notları bu bildirgenin tamamlayıcı unsurlarıdır

Poster 19 nov 2014 Present  Common Decl Turk Chri Yez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73803-dsc_1048

 

 

DSC_1060

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1111

Declaration of the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi people of Iraq at the European Parliament in Brussels

November 21, 2014 at 11:08 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:
 DECLARATION OF THE TURKMEN, CHALDEAN-SYRIAC-ASSYRIAN AND EZIDI KURDIC PEOPLE OF IRAQ

Call for the restoration of human rights to the non-ruling indigenous peoples of Iraq

The Declaration was signed on 19th November 2014
at the European Parliament in Brussels
The conference was hosted by MEP Mr. Branislav Skripek
Member of the EU Parliament, European Conservatives and Reformists Group, Member of the Bureau.
*
The conference was organized by Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe
*
The meeting was attended by several MEPs
*
A representative from the Iraqi Embassy in Brussels was present
A representative from the Kurdish Government was also present.
*
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union; Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe; Mr. Branislav Skripek,
.The signatories and Mr. Johannes de Jong
The signatories with Mr Johannes de Jong
The signatories: Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union.
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative signing the Declaration
Prof Dr Mahir Nakip; Dr. Hassan Aydinli and Mr. Fikret Igrek
On the panel:
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe; Mr. Branislav Skripek, Member of the EU Parliament.
Prof. Dr. Mahir Nakip, of Erciyes University, Kayseri
Prof. Dr. Mahir Nakip, Erciyes University, Kayseri
making his presentation


Excerpt of the Common Declaration:
*
We, Chaldeans-Syriacs-Assyrians, Turkmens and Yazidis have come together as peoples of Iraq, belonging to this country. Our peoples are original inhabitants of Iraq in equal rights with all other peoples composing our nation and living in Iraq.
*
Each of our peoples has suffered under the fact that our existence has not been adequately recognized in Iraq and in the international community for many decades.  We all have experienced discrimination, persecution and ethnic and cultural cleansing due to this lack of adequate recognition of our ethnic, cultural and religious identity and the right to be as we are in our country.
*
Now we have been driven from our homelands in Iraq by the evil that is ISIS. This evil knows nothing else but destruction and death and has hit our peoples in ways unimaginable.  Children have been decapitated, women raped and sold and men killed and tortured. The battle agains ISIS is not a religious battle but a battle for the most fundamental notions of humanity.
*
In light of this current crisis we have united ourselves to work towards a common future in which each of our peoples are recognized as part of our country and will be able to preserve the existence of our ethnic, cultural and religious identities. It is our aim to maintain and contribute to the rich diversity of our land and to support in this effort those peoples who are our neighbours and share the same wish for a common peaceful future.
*
We do not want to be treated as victims, we want to be recognized as equal citizens of Iraq.  We have come to the conclusion that in order to be recognised equal citizens of Iraq as Turkmen, Ezidi Kurds and Chaldeans-Syriacs-Assyrians we need to have recognition and self-determination in those part of the land which have been historically (and in present day) our lands where we have been able to be and live as we are without fear for our neighbours and without the need to hide our identities.
*
We Ezidi Kurds want to return and live in Sinjar, we Turkmen want to return to and live in our homelands across Iraq and we Chaldeans-Syriacs-Assyrians want to return to and live in Nineveh Plain. We want to live there as citizens and recognised peoples of Iraq and not as tolerated minorities. It is this stigmatization that has lead to the situation that we are experiencing now.
*
For this reason it is necessary that we will have local autonomy and self-administration in cooperation both with the Iraqi Kurdistan Regional government and the Iraqi central government.
*
                  Turkmens from The Netherlands assisted to the Meeting and signing ceremony.
Mr. Jankeez Sabir; Mr. Ashraf Kerkuklu; Mr. Sabah Mardan and
a Turkish supporter from Brussels Mr. Turan Türe
Mr. Kahyah Safaa Yaseen; Muafak Shoker Yousef, Mr. Yavuz Kadir,  Mr. Jankeez Sabir; Mr. Ashraf Kerkuklu; Mr. Sabah Mardan
Mr. Muafak Shoker Yousef, Mr. Yavuz Kadir
Turkish friends from Germany assisted to the meeting
Mrs. Remziye Levent and Mr. Nusret Levent
Ms. Nebahat Acar, from Brussels Parliament
Mr; David Fieldsend, Archbishop of Canterbury’s Representation to the EU and Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative
Mr. Zlatko Balaz, Policy Advisor, European Conservative s and Reformist Group
and Dr. Hassan Aydinli, ITF EU Representative
Mr. Willy Fautré, Director of Human Rights Without Frontiers. Dr. Hassan Aydinli, ITF EU representative and Prof Dr. Mahir Nakip, Erciyes University, Kayseri

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen Peoples of Iraq

November 11, 2014 at 1:02 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags: , , ,

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen

Peoples of Iraq

Poster 19 nov 2014 Present  Common Decl Turk Chri Yez

 

FROM CRISIS TO SAFE FUTURE FOR IRAQ’S MINORITIES

19 November,

Brussels

European Parliament, PHS 4B001

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen
Peoples of Iraq

A unique moment of co-operation
towards restoring human rights in Iraq

European Syriac Union – Iraqi Turkmen Front – Federation of Yezidi Associations

in co-operation with the Christian Political Foundation for Europe

Confirmed Speakers:

- MEP Branislav Skripek

- Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Representation to EU

- Lahdo Hobil, President European Syriac Union

- Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations

- Johannes de Jong, Christian Political Foundation for Europe.

A joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq was received by the Chair of the EU Parliament’s Committee on Foreign Affairs

November 7, 2014 at 9:30 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

A joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq was received by the Chair of the EU Parliament’s Committee on Foreign Affairs

 

MEP Elmar Brok, Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament  received a joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq at his office at the EU Parliament on 4th November 2014.

The delegation was composed of:

Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative and Ms. Merry Fitzgerald, President  of Europe-Iraqi Turkmens Friendships Association, representing the Turkmens.

-Mr. Lahdo Hobil, President of the European  Syriac Union andMs. Rima Tüzün, ESU Head of Foreign Affairs, representing the Chaldean-Syriac-Assyrians.

Mr. Fikret Igrek, Head of Yezidis Foreign Affairs in Europe, representing the Yezidis of Iraq.

The delegation had requested an urgent appointment with Mr. Elmar Brok in order to inform him personally -as an MEP and influential member of the largest political group in the European Parliament (EPP) as well as in his capacity of Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament  – of the dire situation and the bleak future facing the Turkmen, the Chaldean, Syriac, Assyrian and Yazidi peoples living in the north of Iraq, caused by the terrorist group ISIS, following their attacks on Mosul city on 10th June 2014, immediately followed by planned targeted attacks on towns and villages inhabited by and belonging to these non ruling indigenous peoples of Iraq, where ISIS caused absolute chaos and devastation, terrorising the people, violating their dignity and their human rights, committing crimes against humanity: mass killings, rapes, kidnappings, lootings, ethnically cleansing and forcing these defenceless peoples to flee from their towns and villages.

A joint declaration prepared earlier by the members of the delegation was presented to Mr. Elmar Brok at this meeting, asking for his support and that of the European Union to this declaration which is essentially calling for the restoration of human rights to the non-ruling indigenous peoples of Iraq. 

Each member of the delegation introduced him/herself to Mr. Elmar Brok and made a brief  presentation of the political organizations they represent and of their people’s history and actual situation in Iraq, saying that each of their peoples has suffered under the fact that their existence has not been adequately recognized in Iraq and in the international community for many decades. That they have all experienced discrimination, persecution and ethnic and cultural cleansing due to this lack of adequate recognition of their ethnic, cultural and religious identity and the right to be as they are in their country, Iraq.

The Turkmens, Chaldean-Syriac-Assyrians and Yazidiswho have now been driven from their homelands in Iraq by ISIS have united themselves to work towards a common future in which each of their peoples are recognised as part of their country (Iraq) and will be able to preserve the existence of their ethnic, cultural and religious identities. They declare that it is their aim to maintain and contribute to the rich diversity of their land and to support in this effort those peoples who are their neighbours and who share the same wish for a common peaceful future.

Dr. Aydinli informed MEP Mr. Brok that since 10th June 2014, ISIS has attacked several Turkmen towns and villages, in the provinces of Mosul, Kirkuk, Salaheddin and Diyala. ISIS terrorists have attacked the Turkmen localities of Tal Afer, Beshir/Taza, Biravcili, Kara Naz, Chardaghli, Bastamli, Amerli, Kifri, Kara Tepe, Jalawla, Salman beg, and many villages belonging to the Turkmen Bayat tribes of Turzhurmatu district, killing over 500 innocent Turkmens and causing the displacement of more than 350.000 Turkmens.
The displaced Turkmens are living in very dire conditions and they are now scattered all over Iraq.

As an example of Turkmens’ sufferings, Dr. Aydinli mentioned the tragedy of his native village, Bashir, in Kirkuk Province, which was attacked by ISIS, saying that all the members of his family together with the 1.200 families living in the village had been obliged to flee to save their lives after defending their village against ISIS during three days.  Unfortunately, they were overwhelmed by the heavily armed and better trained ISIS terrorists and 59 villagers were killed. ISIS is now occupying the village and they have destroyed most of the houses.

At the end of the meeting Dr. Aydinli handed a copy of  Mr. Erşat Hürmüzlu’s book ‘The Turkmen Reality in Iraq and a copy of Dr. Suphi Saatçi’s book : ‘The Urban Fabric and Traditional Houses of KIRKUK‘  to MEP Elmar Brok who thanked him for this.

PRO KRG GROUP FOUNDED IN EU PARLIAMENT – EU Parliament Forms European Friends of Kurdistan Group

November 5, 2014 at 7:31 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

 PRO KRG GROUP FOUNDED IN EU PARLIAMENT – EU Parliament Forms European Friends of Kurdistan Group

03.11.2014 – BasNews, Brussels –

 

 

The European Union has created a special group in its parliament to support the Kurdish cause and make the world aware of Kurdish development in the Middle East.   According to a Kurdistan Regional Government representative in the European Union, Delavar Ajgeiy the European Friends of Kurdistan is a cross-party informal intergroup of the European Parliament.  He told BasNews that the group has been created with the aim of increasing awareness about the Kurdish people in the EU political arena and to enhance relations between European Union institutions and those of the Kurdistan Regional Government in Iraq (KRG).  

 

 

“The group is open to any member of the European Parliament who has an affiliation with or sympathy for the Kurdish cause,’ said Ajgeiy. The European Friends of Kurdistan will hold regular meetings inside the Parliament, both in Brussels and Strasbourg. These meetings will provide opportunities for the group’s members to exchange views with officials from the Kurdistan Regional Government, the Kurdistan Parliament, and representatives of religious, ethnic and community groups from the Kurdistan Region, as well as members of its civil society.

 

The Group will organize study trips to the the Kurdistan Region, in cooperation with the Kurdistan Regional Government’s Mission to the European Union, in order to allow members to interact directly with high-ranking officials of the KRG and its people.

 

“The KRG is a vital part of Iraq, a country which is close to the borders of the European Union. A stable and strong Kurdistan will benefit the security of Europe”, added Ajgeiy. He pointed out that there are approximately three million Kurds living within the European Union. There is need for more cultural interaction and understanding with the people of Europe.

Ajgeiy explained that the KRG has promising economic potential thanks to its strong institutions, educated workforce and large reserves of natural resources. Kurdistan can therefore be an important economic partner for the European Union. “The KRG is a positive example of a flourishing, secular democracy that is rooted in tolerance. It is a place where different ethnic and religious groups co-exist peacefully. The EU’s support would therefore help to sustain and build on these qualities,’ concluded Ajgeiy. Meanwhile, its expected on Tuesday that Masrour Barzani, the head of KRG’s intelligence services, will give a speech to the European Parliament in Brussels. He will talk about EU military support for Kurds in their fight against the Islamic State.

ITF EU representative Dr. Hassan Aydinli attended the Delegation for Relations with Iraq meeting at the EU Parliament in Brussels

November 3, 2014 at 12:37 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

DSC_1016

ITF EU representative Dr. Hassan Aydinli attended the Delegation for Relations with Iraq meeting at the EU Parliament in Brussels

 Brussels, 16th October 2014.

Debate on: The critical situation of all ethnic and religious components of the Iraqi society, facing the “Islamic State” threat, with particular focus on minorities.

PLEASE SEE: http://turkmenfriendship.blogspot.be/2014/11/itf-eu-representative-dr-hassan-aydinli.html

 

 

Dr Hassan Aydinli was invited by H.E. The Ambassador of the Republic of Turkey at a reception on the Occasion of the 91st Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey

October 30, 2014 at 11:42 am | Posted in Turkmens | Leave a comment

 

ITF EU representative Dr Hassan Aydinli and Mrs Hassan Aydinli were invited by H.E. The Ambassador of the Republic of Turkey Mr Hakan Olcay and Mrs Mehveş Olcay at a reception on the Occasion of the 91st Anniversary of the Proclamation of the Republic of Turkey.

The reception was held at the prestigious Cercle Royal Gaulois in Brussels.

With Ms. Döndu Sarıışık, representative of TRT Radio Télévision Turque

Dr Hassan Aydinli with H.E. the Ambassador of Ukraine to the EU

Dr Hassan Aydinli spoke at length of the situation of the Turkmens in Iraq with Mr Thomas Mergenthaler, Permanent Representation of the Federal Republic of Germany to the EU and with Mr. Jean-Paul Mues, Advisor at the Belgian Ministry of Justice.

.

He also talked with Minister Emir Kir and several other Turkish VIPs.

ITF EU Representative Dr Hassan Aydinli attended the Conference at the EU Parliament on Ethnic Minorities in Azerbaijan

October 30, 2014 at 11:32 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

ITF EU Representative Dr Hassan Aydinli attended the Conference at the EU Parliament on Ethnic Minorities in Azerbaijan

Prof. Dr. Etibar A. Najafov, Head Adviser, Service of the State Counsellor of the Republic of Azerbaijan for Multiculturalism, Interethnic and Religious Affaires - Dr. Hassan Aydinli, ITF EU Representative - Mr. Ayhan Demirci, Azerbaijan-Belgium Friendship Association.

Mr. Hüseyin Dönmez, Kanal Avrupa Media GmbH – Dr. Hassan Aydinli, ITF EU representative – Mr. Ayhan Demirci, Azerbaijan-Belgium Friendship Association.

The conference was hosted by  MEP György Schöpflin

The conference was organized by Mr. Willy Fautré, Director of Human Rights Without Frontiers who presented the fact-finding mission report about 15 ethnic groups in Azerbaijan.

Dr. Mark Barwick of HRWF made a welcoming speech and introduced the representatives of the Russian and Greek ethnic groups: Russia representative Ms Yelena Voronina and Greek representative Ms Saida Mehdiyeva.

Mr. Willy Fautré, Director of Human Rights Without Frontiers (HRWF) based in Brussels presented the report he has recently published: AZERBAIJAN – Ethnic Diversity – Peaceful Co-existence and State Management.

The study addresses the issue of the co-existence of ethnic minorities in Azerbaijan and the management of diversity by the state. It highlights the specificities of a number of minorities and their historical roots, as well as the concerns of the state, which is still in the process of creating a new identity from the ashes of the former Soviet Union and which, due to recent experience, is also concerned about its territorial integrity.
The challenges were and are still huge: the identification of ethnic minorities in the light of the self-identification of their members, the accommodation of collective rights, social integration while respecting diversity and security.
In the absence of a clear definition of basic terms such as “national minority” or “ethnic minority”, the number of ethnic and foreign groups that are present in any given country is virtually impossible to define.  Concerning Azerbaijan, the figures vary from 60 to 80, depending on the sources and the actors met byHuman Rights Without Frontiers on the occasion of several trips to Azerbaijan.
To be a member of a minority is never easy and to accommodate the claims of minorities is often a difficult exercise for any state.
On the one hand, minorities would like their identity, their culture, their folklore, their language or their religion to be preserved and developed. However, some of these markers risk getting diluted by mixed marriages and school education in the official language.  They can disappear from one generation to the next. Members of minorities want to be fully integrated in society, but they do not want to be entirely assimilated.
On the other hand, states often perceive demands for more collective rights, for more autonomy, for constitutional and political changes with suspicion and as a possible threat to their territorial integrity in the future.
Both of these trends are perceptible in Azerbaijan.
Mr. Willy Fautré said that there may be lessons to learn from Azerbaijan’s experience of ethnic and ethno-religious diversity that could be helpful for other states that are dealing with comparable diversity within their borders.
In his report on Azerbaijan, Mr. Willy Fautré included the following National and Ethnic Minorities:
Lezgis
Russians,
Talysh,
Avars,
Turks,
Tatars,
Tsakhurs,
Udis,
Jews,
Kurds,
Armenians,
Poles,
Bulgarians,
Greeks.

Western Imperialists Have Been Bombing Iraq for 100 Years

October 29, 2014 at 8:44 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

Western Imperialists Have Been Bombing Iraq for 100 Years

The history of bombing the Middle East nation is as old as the history of bombing.
 President Obama’s campaign of aerial bombardment against ISIS in Iraq and Syria maintains a British colonial policy designed 100 years ago to avoid the consequences of putting large numbers of boots on the ground in what are now Iraq, Somalia, Afghanistan, Pakistan, Yemen and the Occupied Palestinian Territories.

As a British official in Iraq reported in April 1919, “No sooner has one area been subdued than another breaks out in revolt and has to be dealt with by aeroplane…all these tribal disturbances have been dealt with from the air… thus the Army has been saved from marching many weary miles over bad country and sustaining casualties.”

That Western air forces are still bombing the same countries based on the same rationale a century later is a staggering failure of politics, humanity and the rule of law.

The history of bombing Iraq is as old as the history of bombing itself. The first planes of the U.K.’s Royal Flying Corps arrived in Mesopotamia (Iraq) in 1916, as British forces fought the Turks in World War I. Originally used for reconnaissance, they were soon adapted to bombing, as on other fronts.

Despite its position on the frontier of the Ottoman and Persian Empires, Iraq was a peaceful place through most of the 18th and 19th centuries by comparison to the blood-soaked history of Europe and North America. But the bloody climax of Western militarism in the First World War soon engulfed it. After a humiliating defeat and surrender at Kut in 1915, British forces took Baghdad in 1917, and were granted a League of Nations mandate to govern Iraq, Jordan and Palestine in 1919.

Bombing soon became an integral feature of British rule. Secretary of War Winston Churchill drew up a plan to base squadrons of biplanes in well defended bases, from where they could attack rebellious tribes in the surrounding areas.  ighty-three years later, Donald Rumsfeld would imitate Churchill’s plan, coining the term lily-pads for the U.S.’s Forward Operating Bases in Iraq and Afghanistan.  Air Marshall Hugh Trenchard sold British leaders on this new “no boots on the ground” technique of colonial policing, writing, “if the Arabs have nothing to fight against on the ground and no loot or rifles to be obtained, and nobody to kill, but have to deal with airplanes that are out of their reach… there will be no risk of disasters or heavy casualties such as are always suffered by small infantry patrols in uncivilized countries.”

Trenchard’s “no boots on the ground” strategy was irresistible to British leaders for the same reasons that President Obama has embraced a doctrine of covert war based on bombing, drones, special forces and proxy wars. As the Washington Post noted in 2010:

“For a Democratic president such as Obama, who is criticized from either side of the political spectrum for too much or too little aggression, the unacknowledged CIA drone attacks in Pakistan, along with unilateral U.S. raids in Somalia and joint operations in Yemen, provide politically useful tools.”

As the RAF assumed its role as the fiery arbiter of politics in Iraq, British officials soon began asking the tricky questions that have bedeviled Western policy ever since. Colonial officers complained that, although bombing was politically useful to officials in London, it was an ineffective substitute for addressing local grievances and resolving political problems in Iraq, leaving victims enraged and underlying problems unresolved. There was a popular “Quit Mesopotamia” movement in the U.K. and Labour MP George Lansbury spoke out against “this Hunnish and barbarous method of warfare against unarmed people.” But the U.K.’s first Labour government elected in 1924 applied the same political calculus as Obama, and the bombing continued.

The British originally planned to administer Iraq on the Indian model, with British political officers assigned to tribal leaders around the country, but the Iraqi rebellion in 1920-1 led them to revise their plans. Former Ottoman military officers had brought military expertise to a revolt launched by Shias and Persian mullahs that soon spread throughout Iraq. Like their American successors, the British adopted a “divide and rule” strategy to split Iraqi resistance. But, in contrast with the Americans, they co-opted the Sunnis instead of the Shiites and Kurds. They brought in Faisal, originally tapped to rule Syria, as King of Iraq, surrounded him with a ruling class of Sunni Arab ex-Ottoman officers, and deported the Persian mullahs to deprive the Shias of leadership.

The Ottomans had struggled to impose taxes on Iraq’s fiercely independent tribal society, but the British were determined to succeed where the Turks had failed. British fire-bombing quickly became a form of collective punishment for non-payment of taxes, even against tribes that showed no other signs of rebellion. Four squadrons of RAF bombers were stationed in Iraq, and tribes who failed to pay taxes were ruthlessly fire-bombed. A well-documented bombing campaign against Samawa in 1923-’24 burned at least 144 people to death.

One squadron was led by Arthur Harris, better known to history as Air Chief Marshall “Bomber” or “Butcher” Harris, and for fire-bombing on a far larger scale as the head of RAF Bomber Command in World War II. After a mission in Iraq in 1924, Harris reported, “The Arab and the Kurd now know what real bombing means, in casualties and damage. They know that within 45 minutes a full-sized village can be practically wiped out and a third of its inhabitants killed or injured.”

Later, as a senior officer in Palestine during the 1936 revolt, Harris wrote that “one 250 lb or 500 lb bomb in each village that speaks out of turn” should take care of the Palestinian problem. Harris justified his war crimes in Iraq and Palestine by the same kind of racism that is drummed into American soldiers today, boasting that, “The only thing the Arab understands is the heavy hand.”

During WWII, all sides studied the effects of bombing more seriously in a desperate quest for a winning strategy. The German bombing of the Basque city of Guernica in 1937 during the Spanish Civil War shocked a Western public who had largely ignored Britain’s air-launched massacres in Asia and Africa. Far from breaking the morale of its people, the bombing of Guernica had the opposite effect, bringing together previously divided Republican factions and unifying popular resistance. Both the Luftwaffe and more sympathetic analysts concluded that bombing was politically counterproductive.

The people of London were likewise united in resistance to German bombing in 1940, but this did not stop British leaders making wrong assumptions about the psychological effects of bombing German cities. The 1941 Butt Report led the U.K. to give up “precision” bombing in favor of mass carpet bombing after it found that only one bomb in three was striking within five miles of its target. After the first mass air raid on Hamburg, Bomber Harris wrote:

“The aim of the Combined Bomber Offensive… should be unambiguously stated: the destruction of German cities, the killing of German workers and the disruption of civilized life throughout Germany…. the destruction of houses, public utilities, transport and lives, the creation of a refugee problem on an unprecedented scale, and the breakdown of morale both at home and at the battle-fronts by fear of extended and intensified bombing, are accepted and intended aims of our bombing policy. They are not byproducts of our attempts to hit factories.”

U.S. bombing since 1991 has been supported by a propaganda campaign based on the mythical properties of a new generation of “precision” weapons. The corporate media have collaborated with the Pentagon to fetishize U.S. weapons technology and persuade the public that American bombing is now so accurate that it can target enemy positions or “terrorists” without killing and maiming large numbers of civilians.

By 2003, as the U.S. and U.K prepared to launch a war that probably killed a million Iraqis, a deluded Christopher Hitchens claimed, “It can now be proposed as a practical matter that one is able to fight against a regime and not a people or a nation.”  The cynical pretense that today’s bombing is qualitatively different or less destructive than Guernica,  the Blitz in London or the devastation of German and Japanese cities in WWII is one of the core myths of modern Western propaganda.

This propaganda campaign was tested during the first Gulf War, beaming bomb-sight video of “precision” weapons destroying “targets” to TV screens around the world. My friend Anatole Turecki, who piloted Spitfires over London and Wellington bombers over Germany in WWII, was so angered by the U.S. propaganda campaign that he took the trouble to analyze the Pentagon’s bomb tonnage figures. He concluded that Iraq was being as indiscriminately carpet-bombed as Germany had been. He was proved correct when the Pentagon later revealed that only 7% of the bombs and missiles raining down on Iraq were in fact “precision” weapons. A UN reportdescribed the damage as “near apocalyptic,” and that it degraded what “had been a rather highly urbanized and mechanized society” to “a pre-industrial age nation.”

In March 2003, the Pentagon classified 68% of the 29,200 bombs and missiles it unleashed on Iraq as precision weapons, but even these weapons were far from 100% accurate. The U.S. Air Force defines accuracy for such weapons as striking within a 10-40 foot (3-13 meter) radius of a target, but they have blast radii up to hundreds of feet, based on the size and type of the weapon, building construction and other factors, so even “accurate” air strikes are deadly and dangerous to people hundreds of feet from their impact.

But Rob Hewson, the editor of the arms trade journal Jane’s Air Launched Weapons, estimated that only 75-80% of U.S. “precision” weapons in its “Shock & Awe” bombardment of Iraq performed with even those degrees of accuracy. With at least 4,000 precision weapons missing their targets and 9,000 that weren’t precision weapons in the first place, almost half of Shock & Awe was effectively conventional carpet-bombing. Western propaganda also disparaged themost thorough epidemiological surveys in Iraq, which suggest that about a million Iraqis have been killed and that U.S. bombing has been a leading cause of violent death and the single leading cause of violent death for children in Iraq.

In 1985, a tapestry reproduction of Picasso’s Guernica was hung at the entrance of the UN Security Council chamber, to remind diplomats of the horrors the UN Charter’s prohibition on the use of military force was enacted to prevent. In February 2003, at the request of the United States, the tapestry of Guernica was covered with a blue curtain to spare Secretary of State Powell and Ambassador Negroponte the discomfort of trying to justify more Guernicas beneath a tapestry of Guernica. In 2009, the tapestry was removed.

This seems symbolic of the journey that U.S. foreign policy has traveled in that time. In 1986, soon after the tapestry of Guernica was hung at the Security Council, the International Court of Justice at the Hague ruled on the case of Nicaragua vs the United States of America. It found the United States guilty of aggression against Nicaragua and ordered the U.S. to pay reparations. The U.S. rejected the ICJ ruling, in violation of Article 94 of the UN Charter, and declared it would no longer recognize the compulsory jurisdiction of the court.  As law professor Anthony D’Amato wrote in the American Journal of International Law:

“…law would collapse if defendants could only be sued when they agreed to be sued, and the proper measurement of that collapse would be… the necessary restructuring of a vast system of legal transactions and relations predicated on the availability of courts as a last resort. There would be talk of a return to the law of the jungle.”

This was clearly not just the effect but the intent of the U.S.’s rejection of ICJ compulsory jurisdiction. Since 1986, as the United States has committed increasingly systematic international crimes, it has ensured that its actions will be governed, not by the UN Charter, international law and the rulings of international courts, but by, and only by, the law of the jungle, as D’Amato suggested. The U.S. vetoed Nicaragua’s motion to enforce the ICJ judgement in the UN Security Council, and it stands defiantly ready to veto any resolution holding it accountable for any of its crimes.

Newly confident in the ability of the monopolistic U.S. media system to provide political cover for even the most serious international crimes, American leaders have made a deliberate choice to renounce the rule of law and embrace the law of the jungle. Americans and people everywhere are now living with the consequences of that decision.

A million victims of 95,000 U.S. air strikes and other war crimes have paid with their lives since 2001, while millions more suffer disability, disfigurement, pain, dislocation, disease, poverty and illiteracy. A hundred years of bombing has left countries in ruins and fragile societies torn apart by unprecedented fissures and violence. The diversity of ethnic and sectarian groups in the Middle East is a testament to a long history of tolerance that has been savagely ripped apart by a century of Western “regime change” and “divide and rule” strategies.  At every turn, Western powers have recruited and unleashed repressive, anti-democratic forces to serve their own interests, only to justify further intervention and mass destruction when those forces escape external control and turn against the West. ISIS is only the latest case in point.

The roots of this crisis lie in illegitimate and barbaric Western policies, not in the desperate responses of victims in the regions affected. It is we Americans who hold the key to resolving the crisis. It is no defense to plead that our leaders are constrained by a corrupt “political reality” in Washington. We must insist that they meet their obligations to peace and the rule of law—that they stop bombing and start listening.

As Hannah Arendt wrote in The Origins of Totalitarianism in 1950, “We can no longer afford to take that which is good in the past and simply call it our heritage, to discard the bad and simply think of it as a dead load which by itself time will bury in oblivion. The subterranean stream of Western history has finally come to the surface and usurped the dignity of our tradition. This is the reality in which we live.”

A journalist once asked Mahatma Gandhi what he thought of Western civilization. He replied, “I think it would be a good idea.” It may be an idea whose time has come.

Nicolas J. S. Davies is the author of “Blood On Our Hands: The American Invasion and Destruction of Iraq.” Davies also wrote the chapter on “Obama At War” for the book, “Grading the 44th President: A Report Card on Barack Obama’s First Term as a Progressive Leader.”

Next Page »

Blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.