7 March 2010 Elect.Results

 ORSAM RAPORLAR

 

7 MART 2010 IRAK PARLAMENTO SEÇİM SONUÇLARININ VE YENİ SİYASAL DENKLEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Irak’ta uzun tartışmaların ardından beklenen seçim nihayet 7 Mart 2010’da gerçekleştirildi. Seçim sürecinin hayli sancılı geçtiği ülkede sonuçların açıklanmaya başlamasıyla birlikte ortamın daha da gerginleştiği görülmüştür. 2005 yılında yapılan genel seçimden sonra uzun süre hükümeti kuramayan ve şiddet olaylarının patlama gösterdiği Irak’ta bu seçimden sonra da gerginlik devam etmektedir. Seçim sonuçlarının ilan edilmeye başlamasıyla birlikte ülkenin bazı yerlerinde baş gösteren şiddet olayları kesin sonuçların açıklanmasıyla birlikte iyice tırmanışa geçmiştir. Ancak seçim sonuçlarını elbette sadece şiddet olayları çerçevesinde ele almak doğru değildir. Bu nedenle seçimin sonuçlarını hem rakamlarla hem de genel değerlendirmelerle ele almaya çalışacağız.

İÇİNDEKİLER
Özet

Giriş

1. Seçim Sonuçlarına İlişkin Bilgiler
2. Sünni Arap-Milliyetçiler Koalisyonu Açısından Seçimin Değerlendirilmesi

2.1. “Sünniler” mi Sünni Aşiretler-Milliyetçiler Koalisyonu mu?

2.2. Irakiye Koalisyonu ve Seçim Başarısını Anlamak
3. Şii Arapların Perspektifinden Seçim Sonuçları

3.1. Seçimin Şii Arapların Irak Siyasetindeki Yerine Etkisi

3.2. Seçimin Şii Araplar Arasındaki Güç Mücadelesine Etkileri
4. Kürt Grupların Perspektifinden Seçim Sonuçları

4.1. Kürt Listeleri Açısından Seçimlerin Önemi: Kürt Partileri Arasındaki Liderlik Mücadelesi

4.2. Seçim Sonuçlarının Kürt Siyasetine Etkisi

4.3. KDP ve İslamcıların Yükselişi, Talabani’nin Liderliğini Koruması ve Goran’ın Başarısızlığı

4.4. Seçim Sonuçlarının Tartışmalı Bölgelerin Statüsüne Etkisi

4.5. Seçim Sonuçlarının Bağdat-Erbil İlişkilerine Etkisi
5. Türkmenlerin Perspektifinden Seçim Sonuçları

5.1. Türkmenlerin Seçime Katılım Süreci

5.2. Sonuçların Türkmenler Açısından Değerlendirilmesi
6. Kritik Bölgeler Açısından Seçim Değerlendirmesi: Musul

6.1. Musul’da 7 Mart Parlamento Seçimine Giden Süreç

6.2. Musul’daki Seçim Sonuçlarının Farklı Gruplar Açısından Değerlendirilmesi

6.2.1. Sünniler

6.2.2. Kürtler

6.2.3. Türkmenler

6.2.4. Azınlıklar

6.2.5. Seçim Sonrası Musul

7. Kritik Bölgeler Açısından Seçim Değerlendirmesi: Kerkük

8. Hükümet Senaryoları 

8.1. Mevcut Durumun Devamı Senaryosu ve Bu Çerçevede Kurulabilecek Hükümetler

8.2. İktidarın El Değiştirmesi Senaryosu

8.3. Üçüncü Senaryo: Kaos Ortamı

Sonuç ve Genel Değerlendirme

 

Metnin Tamamı

http://www.orsam.org.tr/tr/raporgoster.aspx?ID=738

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: