Iraklı Türkmenler, Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi. Hükmi varlığı olmayan kadim Irak halklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağırı

November 28, 2014 at 2:45 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

Iraklı Türkmenler, Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi Hükmi varlığı olmayan kadim Irak halklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağırı

LOGO IRAQI TURKMEN FRONT FLAG

IRAK TÜRKMEN CEPHESİ

Avrupa Birliği Temsilciliği

Brüksel-Belçika

******

Iraklı Türkmenler, Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler ve Kürt Yezidilerin ortak bildirgesi

Hükmi varlığı olmayan kadim Irak halklarına insan haklarının düzeltilmesi için çağırı

Biz Irak halklarından Kaldaniler, Süryaniler, Asuriler, Türkmenler ve Yezidi Kürtler, bu ülkeye ait bireyler olarak bir araya geldik. Halklarımız, Irakta yaşayan milletimizi teşkil eden diğer halklar ile birlikte aynı haklara sahip, Irak’ın kadim yurttaşlarıdır.

Halklarımızın her biri, gerçekte mevcudiyetleri Irakta ve uluslararası toplumlarda yeterince tanınmamalarından dolayı, on yıllarca mağdur olmuşlardır. Bu etnik, kültür ve inançlarımızın yeterince tanınmaması hepimizi, ayırımcılık, aşırı derecede kötü muamele ve etnik ve kültürel yok etme ile karşı karşıya bırakmıştır.

Şimdi bizler, ISIS (IŞID)* denilen Şerir tarafından, Irakta ki yerleşkelerimizden sürülmüş durumdayız. Tahrip etmekten ve öldürmekten başka bir şey bilmeyen bu Şerir hayal edilemeyecek bir şekilde halklarımıza saldırmıştır. Çocuklar boğazlanmış, kadınlar tecavüze uğramış ve satılmış, erkekler katil ve işkence edilmişlerdir. IŞİD’e karşı savaş bir dinsel savaş değildir fakat temelde insanlık adına bir savaştır.

Bu mevcut krizin ışığında, içinde halklarımızın her birinin ülkemizin bir parçası olarak tanınması ve etnik, kültür ve inanç kimliğimizin korunabilmesi yönünde çalışmak üzere ortak bir gelecek için bütünleştik.

Amacımız ülkemizin zengin çeşitliliğini sürdürmek ve katkıda bulunmak ve barış dolu ortak bir gelecek için aynı arzuları paylaşan komşu halkaların çabalarını desteklemektir.

Biz mağdurlar olarak işlem görmek istemiyoruz, biz Irak’ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak tanınmak istiyoruz.

 

Biz; tarihsel (ve hâlihazırda) yaşamakta olduğumuz topraklarımızda komşularımız için korkmadan ve kendi kimliğimizi gizlemeye gerek duymadan Türkmenler, Yezidi Kürtler ve Kaldaniler-Süryaniler-Asuriler kimliği ile Irak’ın eşit haklara sahip vatandaşları olarak tanınmaya ve kendi idari yönetimimize sahip olması gerektiği olduğu sonucuna vardık.

Biz Yezidi Kürtler Sinjar’a dönmek ve orada yaşamak istiyoruz, biz Türkmenler Irak’ta** ki kendi ana yurtlarımıza dönmek ve oralarda yaşamak istiyoruz ve biz Kaldaniler-Süryaniler-Asuriler Ninova yaylasına dönmek ve orada yaşamak istiyoruz. Biz hepimiz kendi yurtlarımızda dışlanmış azınlıklar değil fakat Irak yurttaşı ve Irak’ın kabullenilmiş halkları olarak yaşamak istiyoruz. Bu üzücü durumdur ki şimdi bizler karşı karşıya bırakılmaktayız.

Bu nedenledir ki bizim, hem Irak Kürdistan Bölgesi hükümeti hem de Irak Merkezi hükümeti ile uyumlu olan, yöresel bağımsızlığımızın ve kendi yönetimimizin olması gerekecektir.

Bu; Sinjar, Tal Afar, Tezehurmatu, Tuzhurmatu, Kifri ve Ninova bölgelerinde kendi meclisimizi seçecek ve bu meclislerin sorumluluğu altında kendi savunma gücümüzü oluşturacağız. Bu meclislerle biz kendi yönetimlerimizi kontrol edeceğiz***. Meclisler bu bölgelerde ki yaşayanlar söz sahibi olacaklar ve temsil edileceklerdir. Hepsi de eşit demokratik ve temel haklara sahip olacaklardır.

Bu bildirgede bahsedilen bölgelerde ki halklarımız**** ayırımcılık nedeniyle kendi gelişimlerinde geri kalmışlardır. Bu bölgeler için halklarımızın paylaşacağı Irak’ın varlıklarından özel yatırım fonuna ihtiyaç olacaktır. Daha fazlası, IŞİD’in sebep olduğu hasarlar ışığında AB’yi ve ABD’yi, bu bölgelerde gerektiğinde yeniden inşada kullanılmak için, kısa süreli ortak bir yeniden inşa fonu tahsis etmeye çağırıyoruz. Halklarımız bu fonlarla kendi topraklarını yeniden inşa etmek için çalışmayı dört gözle bekleyeceklerdir. Son olarak AB’den Irak’a tahsis edilen mevcut AB fonunu bizim halkımızın da paylaştığını gözlemesini talep ediyoruz. Bu yeni uygulamayı önerirken komşularımızdan izole edilmiş bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Biz halklarımızın Iraklı Arap ve Kürt komşularımız birlikteliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Dünyamızın muhteşem mozaiği, medeniyetler beşiği Ortadoğu’da, değişik halkların oluşturduğu emsalsiz birliktelikle yaşamak bizim en derin arzumuzdur.

AB’yi ve ABD’yi biz halklarımızla ve Kürt Bölgesel Yönetimiyle ve Irak Yönetimiyle birlikte çalışarak bu hedefleri gerçekleştirmeye davet ediyoruz. Kürt Bölgesel Yönetimini ve Irak Yönetimini, Irak’ın kültürel zenginliklerini muhafaza etmek ve başarıya ulaşmak için, bu sonuca ulaşmanın önemini idrak etmesini talep ediyoruz.

Federation of Ezidi Associations, Fikret Igrek – Head of Foreign Affairs: _____________________

Iraqi Turkmen Front, Dr. Hassan Aydinli – EU Representative: ________________________

European Syriac Union, Lahdo Hobil – President: ________________________________________

Dip notları :-

* Biz  Ninova Vilayetinde ki, Sinjar, Tal Afar ve Ninova Düzlüğünden; Kerkük vilayetinde ki, Türkmen alt idari bölgeleri Beşir ve Taze’den; Salahaddin Vilayetinde ki, Türkmen  alt idari bölgeleri Biravcili, Kara Naz, Çardağlı, Bastamlı ve Tuzhurmatu bölgesinde bulunan Türkmen Bayat kabilesine ait birçok köylerden; Diyala Vilayetinde ki, Kifri, Karatepe, Jalawla ve Salman Beg idari ve alt idari bölgelerinden sürüldük.

**Tal Afar, Beşir, Tazehurmatu, Biravcili, Amerli, Kara Naz, Kifri, Kara Tepe, Jalawla ve Salman Beg vb.

*** Türkmen halkı; Tal Afar’ın ve Tuzhurmatu’nun iki büyük idari bölgesinin Irak’ın 19ncu ve 20nci vilayetleri statüsüne yükseltilmesini ve Kerkük Eyalet anlaşmazlığının, Irak’ın 8 Mart 2004 tarihli Geçici İdari Kanununun 53 ncü Maddesi C. Fıkrasına göre (Kerkük’ün Özel Statüsü)  ve üç ana etnik toplum arasında eşit güç paylaşımı ile çözümlenmesi arzu ederler. Kaldani-Süryani-Asuri (CSA) halkları; Özerklik bölgesinin Ninova Düzlüğünün 3 idari bölgesinden ve Ninova Düzlüğünde ki Alqosh’tan başlayarak Musul Barajına, Fayda’dan Fishaboor dahil Simele’ye kadar olmasın arzu ederler.  Bu özerk bölge bahsedilen şartarla Irak Kürdistan’ının bir parçası olacaktır.  Birçok CSA halkı Kürdistan’nın Kanimasi (Berwari Bala coğrafyası),  Sanrsing (Wadi d’Sapna coğrafyası) ve Aqra (Nahla Düzlüğünde) idari bölgeleri ile birlikte, Erbil ayaletinde ( Shaklawa, Ankawa, Diyana ve Hawdiyan) ve Sülemaniye ayaletinde (Armota ve Köysancak) bölgelerinde yaşamaktadırlar.  CSA halkı bu bahsedilen bölgelerin kendi özerk idare ve kanunların altında olmasını arzu ederler. Bağdat, Basra, Kerkük ve Musul’da yaşayan CSA halkı bu özerkliğe sahip olacaktır. CSA halkı ve Yezidi Kürtler, Ninova Düzlüğünde (Shekhan idari bölgesi ve Lalesh) ki Yezidi çoğunluğun bulunduğu yerlerde mahdut ve eşit haklar sağlayan çözümlere erişmek için, birlikte çalışacaklardır. Yezidi Kürtler, bahsedilen şartlar altında, Sinjar’ın Irak Kürdistan’ına dâhil edilmesini arzu ederler. Ek olarak Akra idari bölgesinde Hanik’in ve Duhok vilayetinde Shariya’nın kendi özerk idare ve kanunların altında yaşamasını arzu ederler.

 

**** Sinjar, Tal Afar ve Ninova Düzlüğü ; Kerkük vilayeti ve etrafında ki Türkmen idari bölgeleri ile birlikte; Salaheddin vilayetinde Tuzhurmatu idari bölgesi ve Diyala vilayetinde Kifri idari bölgesi.

(Dip notları bu bildirgenin tamamlayıcı unsurlarıdır

Poster 19 nov 2014 Present  Common Decl Turk Chri Yez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1032

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73803-dsc_1048

 

 

DSC_1060

 

 

 

 

 

 

 

 

DSC_1111

Declaration of the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi people of Iraq at the European Parliament in Brussels

November 21, 2014 at 11:08 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:
DECLARATION OF THE TURKMEN, CHALDEAN-SYRIAC-ASSYRIAN AND EZIDI KURDIC PEOPLE OF IRAQ

Call for the restoration of human rights to the non-ruling indigenous peoples of Iraq

The Declaration was signed on 19th November 2014
at the European Parliament in Brussels
The conference was hosted by MEP Mr. Branislav Skripek
Member of the EU Parliament, European Conservatives and Reformists Group, Member of the Bureau.
*
The conference was organized by Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe
*
The meeting was attended by several MEPs
*
A representative from the Iraqi Embassy in Brussels was present
A representative from the Kurdish Government was also present.
*
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union; Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe; Mr. Branislav Skripek,
.The signatories and Mr. Johannes de Jong
The signatories with Mr Johannes de Jong
The signatories: Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union; Mr. Lahdo Hobil, President European Syriac Union.
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative signing the Declaration
Prof Dr Mahir Nakip; Dr. Hassan Aydinli and Mr. Fikret Igrek
On the panel:
Dr Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative; Mr Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations; Mr. Johannes de Jong, Manager Christian Political Foundation for Europe; Mr. Branislav Skripek, Member of the EU Parliament.
Prof. Dr. Mahir Nakip, of Erciyes University, Kayseri
Prof. Dr. Mahir Nakip, Erciyes University, Kayseri
making his presentation


Excerpt of the Common Declaration:
*
We, Chaldeans-Syriacs-Assyrians, Turkmens and Yazidis have come together as peoples of Iraq, belonging to this country. Our peoples are original inhabitants of Iraq in equal rights with all other peoples composing our nation and living in Iraq.
*
Each of our peoples has suffered under the fact that our existence has not been adequately recognized in Iraq and in the international community for many decades.  We all have experienced discrimination, persecution and ethnic and cultural cleansing due to this lack of adequate recognition of our ethnic, cultural and religious identity and the right to be as we are in our country.
*
Now we have been driven from our homelands in Iraq by the evil that is ISIS. This evil knows nothing else but destruction and death and has hit our peoples in ways unimaginable.  Children have been decapitated, women raped and sold and men killed and tortured. The battle agains ISIS is not a religious battle but a battle for the most fundamental notions of humanity.
*
In light of this current crisis we have united ourselves to work towards a common future in which each of our peoples are recognized as part of our country and will be able to preserve the existence of our ethnic, cultural and religious identities. It is our aim to maintain and contribute to the rich diversity of our land and to support in this effort those peoples who are our neighbours and share the same wish for a common peaceful future.
*
We do not want to be treated as victims, we want to be recognized as equal citizens of Iraq.  We have come to the conclusion that in order to be recognised equal citizens of Iraq as Turkmen, Ezidi Kurds and Chaldeans-Syriacs-Assyrians we need to have recognition and self-determination in those part of the land which have been historically (and in present day) our lands where we have been able to be and live as we are without fear for our neighbours and without the need to hide our identities.
*
We Ezidi Kurds want to return and live in Sinjar, we Turkmen want to return to and live in our homelands across Iraq and we Chaldeans-Syriacs-Assyrians want to return to and live in Nineveh Plain. We want to live there as citizens and recognised peoples of Iraq and not as tolerated minorities. It is this stigmatization that has lead to the situation that we are experiencing now.
*
For this reason it is necessary that we will have local autonomy and self-administration in cooperation both with the Iraqi Kurdistan Regional government and the Iraqi central government.
*
                  Turkmens from The Netherlands assisted to the Meeting and signing ceremony.
Mr. Jankeez Sabir; Mr. Ashraf Kerkuklu; Mr. Sabah Mardan and
a Turkish supporter from Brussels Mr. Turan Türe
Mr. Kahyah Safaa Yaseen; Muafak Shoker Yousef, Mr. Yavuz Kadir,  Mr. Jankeez Sabir; Mr. Ashraf Kerkuklu; Mr. Sabah Mardan
Mr. Muafak Shoker Yousef, Mr. Yavuz Kadir
Turkish friends from Germany assisted to the meeting
Mrs. Remziye Levent and Mr. Nusret Levent
Ms. Nebahat Acar, from Brussels Parliament
Mr; David Fieldsend, Archbishop of Canterbury’s Representation to the EU and Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative
Mr. Zlatko Balaz, Policy Advisor, European Conservative s and Reformist Group
and Dr. Hassan Aydinli, ITF EU Representative
Mr. Willy Fautré, Director of Human Rights Without Frontiers. Dr. Hassan Aydinli, ITF EU representative and Prof Dr. Mahir Nakip, Erciyes University, Kayseri

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen Peoples of Iraq

November 11, 2014 at 1:02 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags: , , ,

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen

Peoples of Iraq

Poster 19 nov 2014 Present  Common Decl Turk Chri Yez

 

FROM CRISIS TO SAFE FUTURE FOR IRAQ’S MINORITIES

19 November,

Brussels

European Parliament, PHS 4B001

Presentation first Common Declaration of the Yezidi, Chaldean-Syriac-Assyrian and Turkmen
Peoples of Iraq

A unique moment of co-operation
towards restoring human rights in Iraq

European Syriac Union – Iraqi Turkmen Front – Federation of Yezidi Associations

in co-operation with the Christian Political Foundation for Europe

Confirmed Speakers:

– MEP Branislav Skripek

– Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Representation to EU

– Lahdo Hobil, President European Syriac Union

– Fikret Igrek, Head of Foreign Affairs Federation of Yezidi Associations

– Johannes de Jong, Christian Political Foundation for Europe.

A joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq was received by the Chair of the EU Parliament’s Committee on Foreign Affairs

November 7, 2014 at 9:30 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

A joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq was received by the Chair of the EU Parliament’s Committee on Foreign Affairs

 

MEP Elmar Brok, Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament  received a joint delegation representing the Turkmen, Chaldean-Syriac-Assyrian and Yazidi peoples of Iraq at his office at the EU Parliament on 4th November 2014.

The delegation was composed of:

– Dr. Hassan Aydinli, Iraqi Turkmen Front EU representative and Ms. Merry Fitzgerald, President  of Europe-Iraqi Turkmens Friendships Association, representing the Turkmens.

-Mr. Lahdo Hobil, President of the European  Syriac Union andMs. Rima Tüzün, ESU Head of Foreign Affairs, representing the Chaldean-Syriac-Assyrians.

– Mr. Fikret Igrek, Head of Yezidis Foreign Affairs in Europe, representing the Yezidis of Iraq.

The delegation had requested an urgent appointment with Mr. Elmar Brok in order to inform him personally –as an MEP and influential member of the largest political group in the European Parliament (EPP) as well as in his capacity of Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the European Parliament  – of the dire situation and the bleak future facing the Turkmen, the Chaldean, Syriac, Assyrian and Yazidi peoples living in the north of Iraq, caused by the terrorist group ISIS, following their attacks on Mosul city on 10th June 2014, immediately followed by planned targeted attacks on towns and villages inhabited by and belonging to these non ruling indigenous peoples of Iraq, where ISIS caused absolute chaos and devastation, terrorising the people, violating their dignity and their human rights, committing crimes against humanity: mass killings, rapes, kidnappings, lootings, ethnically cleansing and forcing these defenceless peoples to flee from their towns and villages.

A joint declaration prepared earlier by the members of the delegation was presented to Mr. Elmar Brok at this meeting, asking for his support and that of the European Union to this declaration which is essentially calling for the restoration of human rights to the non-ruling indigenous peoples of Iraq. 

Each member of the delegation introduced him/herself to Mr. Elmar Brok and made a brief  presentation of the political organizations they represent and of their people’s history and actual situation in Iraq, saying that each of their peoples has suffered under the fact that their existence has not been adequately recognized in Iraq and in the international community for many decades. That they have all experienced discrimination, persecution and ethnic and cultural cleansing due to this lack of adequate recognition of their ethnic, cultural and religious identity and the right to be as they are in their country, Iraq.

The Turkmens, Chaldean-Syriac-Assyrians and Yazidiswho have now been driven from their homelands in Iraq by ISIS have united themselves to work towards a common future in which each of their peoples are recognised as part of their country (Iraq) and will be able to preserve the existence of their ethnic, cultural and religious identities. They declare that it is their aim to maintain and contribute to the rich diversity of their land and to support in this effort those peoples who are their neighbours and who share the same wish for a common peaceful future.

Dr. Aydinli informed MEP Mr. Brok that since 10th June 2014, ISIS has attacked several Turkmen towns and villages, in the provinces of Mosul, Kirkuk, Salaheddin and Diyala. ISIS terrorists have attacked the Turkmen localities of Tal Afer, Beshir/Taza, Biravcili, Kara Naz, Chardaghli, Bastamli, Amerli, Kifri, Kara Tepe, Jalawla, Salman beg, and many villages belonging to the Turkmen Bayat tribes of Turzhurmatu district, killing over 500 innocent Turkmens and causing the displacement of more than 350.000 Turkmens.
The displaced Turkmens are living in very dire conditions and they are now scattered all over Iraq.

As an example of Turkmens’ sufferings, Dr. Aydinli mentioned the tragedy of his native village, Bashir, in Kirkuk Province, which was attacked by ISIS, saying that all the members of his family together with the 1.200 families living in the village had been obliged to flee to save their lives after defending their village against ISIS during three days.  Unfortunately, they were overwhelmed by the heavily armed and better trained ISIS terrorists and 59 villagers were killed. ISIS is now occupying the village and they have destroyed most of the houses.

At the end of the meeting Dr. Aydinli handed a copy of  Mr. Erşat Hürmüzlu’s book ‘The Turkmen Reality in Iraq and a copy of Dr. Suphi Saatçi’s book : ‘The Urban Fabric and Traditional Houses of KIRKUK‘  to MEP Elmar Brok who thanked him for this.

PRO KRG GROUP FOUNDED IN EU PARLIAMENT – EU Parliament Forms European Friends of Kurdistan Group

November 5, 2014 at 7:31 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

 PRO KRG GROUP FOUNDED IN EU PARLIAMENT – EU Parliament Forms European Friends of Kurdistan Group

03.11.2014 – BasNews, Brussels –

 

 

The European Union has created a special group in its parliament to support the Kurdish cause and make the world aware of Kurdish development in the Middle East.   According to a Kurdistan Regional Government representative in the European Union, Delavar Ajgeiy the European Friends of Kurdistan is a cross-party informal intergroup of the European Parliament.  He told BasNews that the group has been created with the aim of increasing awareness about the Kurdish people in the EU political arena and to enhance relations between European Union institutions and those of the Kurdistan Regional Government in Iraq (KRG).  

 

 

“The group is open to any member of the European Parliament who has an affiliation with or sympathy for the Kurdish cause,’ said Ajgeiy. The European Friends of Kurdistan will hold regular meetings inside the Parliament, both in Brussels and Strasbourg. These meetings will provide opportunities for the group’s members to exchange views with officials from the Kurdistan Regional Government, the Kurdistan Parliament, and representatives of religious, ethnic and community groups from the Kurdistan Region, as well as members of its civil society.

 

The Group will organize study trips to the the Kurdistan Region, in cooperation with the Kurdistan Regional Government’s Mission to the European Union, in order to allow members to interact directly with high-ranking officials of the KRG and its people.

 

“The KRG is a vital part of Iraq, a country which is close to the borders of the European Union. A stable and strong Kurdistan will benefit the security of Europe”, added Ajgeiy. He pointed out that there are approximately three million Kurds living within the European Union. There is need for more cultural interaction and understanding with the people of Europe.

Ajgeiy explained that the KRG has promising economic potential thanks to its strong institutions, educated workforce and large reserves of natural resources. Kurdistan can therefore be an important economic partner for the European Union. “The KRG is a positive example of a flourishing, secular democracy that is rooted in tolerance. It is a place where different ethnic and religious groups co-exist peacefully. The EU’s support would therefore help to sustain and build on these qualities,’ concluded Ajgeiy. Meanwhile, its expected on Tuesday that Masrour Barzani, the head of KRG’s intelligence services, will give a speech to the European Parliament in Brussels. He will talk about EU military support for Kurds in their fight against the Islamic State.

ITF EU representative Dr. Hassan Aydinli attended the Delegation for Relations with Iraq meeting at the EU Parliament in Brussels

November 3, 2014 at 12:37 am | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags:

DSC_1016

ITF EU representative Dr. Hassan Aydinli attended the Delegation for Relations with Iraq meeting at the EU Parliament in Brussels

 Brussels, 16th October 2014.

Debate on: The critical situation of all ethnic and religious components of the Iraqi society, facing the “Islamic State” threat, with particular focus on minorities.

PLEASE SEE: http://turkmenfriendship.blogspot.be/2014/11/itf-eu-representative-dr-hassan-aydinli.html

 

 

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.