Iraqi Turkmen Caught in Middle Of Baghdad-Erbil Conflict

December 14, 2012 at 2:23 pm | Posted in Turkmens | Leave a comment
Tags: , ,
 

 

Iraqi Turkmen Caught in Middle Of Baghdad-Erbil Conflict
By: Fikret Bila. Translated from Milliyet (Turkey).

See the original article in Turkish after the English translation

The tension between Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki and Kurdish President Massoud Barzani is escalating. Maliki’s soldiers of the Tigris Operations Command (TOC) and the Kurdish Peshmergas are eyeballing each other. Barzani visited the Peshmerga force he deployed under the command of his brother. He carried out a pre-combat inspection and boosted the spirits of his fighters, while Maliki reinforced the TOC forces. Both sides appear to be ready for an Arab-Kurd war.

About this Article

As tensions continue to escalate between Iraq’s central government and the Kurdistan region, Ankara must provide support for Iraqi Turkmen, writes Fikret Bila.

Publisher: Milliyet (Turkey)
Original Title:
What is the Status of Turkmens?
Author: Fikret Bila
Published on: Wed, Dec 12, 2012
Translated on: Thu, Dec 13, 2012
Translated by: Timur Goksel

 

Question of Kirkuk

The basic cause of the tension is related to control of Kirkuk. The struggle to control oil and natural-gas reserves have been ongoing since the US occupation of Iraq. Today, Kirkuk is under the control of the Kurdish administration. The final goal of the Kurds is to attach Kirkuk to the Kurdish Regional Government. This is why Barzani has been trying hard to change to demographic make up of Kirkuk and Mosul since 2003. He is settling Kurds in Kirkuk, opening up new settlements for the Kurds in Turkmen areas and never misses an opportunity to say, “Kirkuk is a Kurdish town.”

Maliki has reacted sternly to Barzani’s total disregard of Baghdad in recent times.

Causes of the conflict

Middle East expert Ali Semin of BILGESAM (WiseManCenter for Strategic Research) listed the causes of the Maliki-Barzani conflict. These include:

  1. Northern Iraq’s acting as if it were an independent state and the Barzani administration making oil deals without the approval of Baghdad
  2. Barzani’s efforts to control Baghdad and Maliki’s efforts to control Erbil
  3. Barzani’s domestic and foreign policies, which are totally out of sync with Baghdad
  4. Maliki basing his regional policies on Tehran, and Barzani’s strategy based on Ankara

Status of the Turkmen

In 2003, while the US was preparing to invade Iraq, Turkmens were one of the red lines drawn by Turkey. Placing entirety of Kirkuk under Kurdish rule, attaching it to northern Iraq and any harm to the lives and properties of the Turkmens were Turkey’s red lines.

In the confusion that followed the Turkish parliament’s rejection of a US operation in Iraq via Turkey, the redlines related to the Turkmen disappeared, along with some others. The status of the Turkmen went to the bottom of the agenda and never reemerged.

As Maliki and Barzani are deploying their troops in disputed areas where the Turkmen live, what is the status of the Turkmen today?

Semin summarizes the situation: “A potential Arab-Kurdish clash would be mostly in Turkmen areas. The Turkmen, who don’t have an armed force, will suffer. When you look at the situation from this angle, it is important for the Turkmen to go along with the central government in Baghdad no matter who is heading it. Moreover, the Iraqi Turkmen Front must immediately initiate efforts for a reconciliation between Baghdad and Erbil. The Turkmen no longer have time to pursue a wait-and-see policy regarding Iraqi politics.”

Do the Turkmen have the capability to mediate between Erbil and Baghdad? Is there a reason for Maliki and Barzani to pay attention to the Turkmen?

It is not easy answer positively to these questions. For the Turkmen to have such influence, they must feel the power and the support of Turkey behind them. While Ankara has burned its bridges with Baghdad while getting closer to Erbil, it is difficult to claim that the Turkmen feel such power and support behind them.

Read more: http://www.al-monitor.com/pulse/security/01/12/iraqi-turkmens-status-turkey.html#ixzz2F1fD8LH5

  http://www.al-monitor.com/pulse/security/01/12/iraqi-turkmens-status-turkey.html

 

 ORIGINAL ARTICLE:

http://siyaset.milliyet.com.tr/turkmenler-ne-durumda-/siyaset/siyasetyazardetay/12.12.2012/1640621/default.htm

 

Türkmenler ne durumda?

 

Fikret Bila Yönfbila@milliyet.com.tr Tüm Yazıları »

 

Irak’ta Maliki-Barzani gerginliği giderek tırmanıyor. Maliki’nin kurduğu Dicle Operasyon Gücü’ne bağlı askerlerle, Barzani’nin peşmerge ordusu karşı karşıya geldiler.
Barzani, Kerkük’e kardeşinin komutasında gönderdiği peşmerge gücünü ziyaret etti. Cepheden fotoğraf verdi. “Savaşa hazırlık” teftişi yaptı. Askerlerine moral verdi.
Aynı şekilde Irak Başbakanı Maliki de Dicle Operasyon Komutanlığı’na bağlı askerleri takviye etti. İki taraf da muhtemel bir Kürt-Arap savaşına hazırlıklı görünüyorlar.

Kerkük sorunu
Yaşanan gerginliğin temel nedeninin Kerkük sorunu olduğunu söyleyebiliriz.
ABD’nin Irak’ı işgalinden bu yana, petrol ve gaz yataklarını kimin kontrol edeceği konusunda mücadele sürüyor.
Şu anda Kerkük, Kürtlerin yönetimi altında.
Kürtlerin nihai hedefi Kerkük’ü, Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlamak. Barzani, bunun koşullarını oluşturmak için 2003 yılından beri Kerkük ve Musul’da demografik yapıyı değiştirmek için gayret gösteriyor.
Kerkük’e Kürtleri yerleştiriyor. Türkmen bölgelerinde Kürtler için yeni yerleşim alanları açıyor. Ve her fırsatta, “Kerkük, bir Kürt kentidir” diye açıklamalar yapıyor.
Son dönemde Barzani’nin Bağdat’tan tamamen bağımsız hareket etmesi, Maliki’nin sert tepkisine yol açtı.

Çatışmanın nedenleri
BİLGESAM’dan Ortadoğu uzmanı Ali Semin, makalesinde Maliki-Barzani çatışmasının nedenlerini şu başlıklar altında topluyor:
1- Kuzey Irak’ın bağımsız bir devlet gibi hareket etmesi, Barzani yönetiminin Bağdat’tan onay almadan petrol anlaşmaları yapması,
2- Barzani’nin Bağdat’ı, Maliki’nin Erbil’i kontrol altına alma çabaları,
3- Barzani’nin Bağdat’tan tamamen uzak bir iç ve dış politika izlemesi,
4- Maliki, Tahran eksenli bir bölgesel politika geliştirirken, Barzani’nin Ankara üzerinden bir strateji geliştirmesi.

Türkmenlerin durumu
ABD’nin Irak’ı işgale hazırlandığı 2003 başlarında Türkmenler, Türkiye’nin, “kırmızı çizgileri”nden birini oluşturuyordu.
Kerkük’ün, tümüyle Kürt yönetimine geçmesi ve Kuzey Irak’a bağlanması, Türkmenlerin can ve mal güvenliğine gelecek zararlar, Ankara için kırmızı çizgiydi.
1 Mart tezkeresinin Türkiye tarafından reddedilmesi sonrasında yaşanan gelişmeler içinde diğerleriyle birlikte Türkmenlerle ilgili kırmızı çizgi de kayboldu. Türkmenlerin durumu giderek gündemin arka sıralarına kaydı ve bir daha da ön plana çıkmadı.
Maliki-Barzani’nin, çoğu Türkmen bölgesi olan tartışmalı alanlarda askerlerini karşılıklı mevzilendirdikleri bu ortamda, Türkmenlerin durumu nedir?
BİLGESAM uzmanı Semin, Türkmenler açısından durumu şöyle özetliyor:
“Olası bir Arap-Kürt çatışması büyük oranda Türkmen bölgelerinde yaşanacaktır. Böylece silahlı gücü olmayan Türkmenler, bundan hem maddi hem manevi zarar görecektir. Bu açıdan bakıldığında Türkmenlerin merkezi hükümetin başında kim olursa olsun Bağdat yönetimiyle birlikte hareket etmeleri önem arz etmektedir. Dahası Türkmenler (Irak Türkmen Cephesi) Bağdat-Erbil arasında uzlaşma sağlanması için taraflarla görüşmelere bir an önce başlamalıdır. Türkmenlerin artık Irak siyasetinde ‘bekle-gör’ politikası izleyecek zamanları kalmamıştır.”
Türkmenlerin, Erbil-Bağdat arasında bir çeşit arabuluculuk yapacakları güçleri var mı? Maliki ve Barzani’nin, Türkmenleri dikkate alması için bir neden var mı?
Bu sorulara kolayca olumlu yanıt vermek zor. Her şeyden önce Türkmenlerin böyle bir güce ulaşmaları ve işlev görmeleri için Türkiye’nin gücünü ve desteğini hissetmeleri gerekir. Ankara, Bağdat’la köprüleri atıp Erbil’e yaklaşmışken, Türkmenlerin, böyle bir güç ve destek hissettiklerini söylemek güçtür.

 

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: